LUPP
analysverktyg


Ett vägledningsprogram för att ta fram verksamhets- och kompetensanalys.
Resultatet blir en handlingsplan som leder till verksamhets/affärsutveckling 

LUPP-analysen består av åtta moment

1. Verksamhetsidé och verksamhetsmål
2. Verksamhetsanalys
3. Kompetensanalys - verksamheten
4. Kompetensanalys - yrket
5. Kompetensanalys - Social kompetens (kan uteslutas)
6. Kompetensanalys - Emotionell kompetens (kan uteslutas)
7. Handlingsplan för kompetensförsörjning
8. Handlingsplan för verksamheten

Smidig modell för dokumentation
I slutet av varje moment finns summeringsblad vilket gör att arbetet med
dokumentationen blir hanterligt och tidseffektivt. LUPP beställs med anpassade
checklistor Vi har valt att göra anpassade checklistor för olika branscher. Det är viktigt
att direkt kunna koppla frågorna till sitt verksamhetsområde. Checklistor finns för tjänsteföretag, producerande företag, skola, vård- och omsorg, kriminalvård, församling
och ideell organisation.
 
LUPP - deltagarmaterial
Varje deltagare har en egen pärm med inledningstexter, definitioner, exempel,
checklistor, summeringsblad och arbetsblad.

Visningsmaterial
Visningsmaterial finns för påseende hos Person- Team och Ledarutveckling Lena Nässén.

 
Intresserad? Hör av er så berättar vi mer!