Stresshantering

Avslappning och mental träning är viktiga redskap för att hantera stress, vilket är väldigt vanligt idag. Stress har många ansikten såsom livskriser, relationer, arbetslöshet, utanförskap, för mycket arbete, för lite arbete, dåligt fungerande arbetsflöden i organisationen med mera. Det viktiga är att få insikt i den egna stressen, analysera stressbilden och finna vägar till en positiv och varaktig förändring.

Stress i kombination med mental träning är ett bra sätt för att förändra beteenden. Att förändra sin situation och skaffa ett starkare inre ledarskap skapar livskvalité, hälsa och personlig utveckling:

  • Du blir mer lugn och harmonisk
  • Du får mer energ och orkar mer
  • Du får bättre distans och perspektiv
  • Du får lättare att sortera vad som är viktigt eller oviktigt och att sätta gränser
  • Du får lättare att koppla av och njuta av livet
  • Din självinsikt ökar
  • Du sover bättre

Om du är intresserad av att läsa mer, gå till Svenska AvslappningsLärarFörbundet