Samverkande
TEAM

 

Med den här insatsen ökar ni samarbetet, arbetsglädjen och effektiviteten i arbetslagen. Ni skapar samverkande team där omtanke, respekt, ärlighet och tydlighet är naturliga förhållningssätt och där alla känner sig trygga med varandra.
 
Under programmet...

  • Tränar ni er i att lyssna och ge uppmuntran
  • Tränar ni er i att ge och ta kritik och lösa konflikter
  • Tränar ni er i att samarbeta även med oliktänkande
  • Tränar ni er i att stärka eget och andras självförtroende
  • Tränar ni er i att lösa upp olika revir och blockeringar
  • Tränar ni avspänning, koncentration och positivt tänkande
  • Formulerar ni gemensamma mål, regler och rutiner
  • Tar ni tar fram förslag för att öka arbetsglädje och effektivitet
  • Har ni kul och lär känna varandra grundligt

Träffarna
Se dig själv och andra: Vilken framtoning har var och en i gruppen och hur kan ni förbättra era relationer.
 
Våga förändring: Förväntningar påverkar självbild och kontakter med andra. Stärk eget och andras självförtroende och tillit.
 
Använd teamets resurser: Tillsammans äger ni en mängd kunskaper, erfarenheter. Ta vara på varandras kompetens!
 
Ha roligt, ge järnet: Vad kan var och en och gruppen tillsammans göra för att öka arbetsglädje och effektivitet?
 
Mätbara effekter
Programmet innehåller en inbyggd utvärdering med enkäter före och efter starten. Ni får mätbara effekter av vad ni lärt och hur insatsen har påverkat ert samarbete. Ni får också en inventering av vad personalen önskar att företaget ska satsa på i framtiden.
 
Omfattning
Ni väljer själva vilka och hur många träffar ni vill genomföra. Träffarna genomförs med ett par veckors mellanrum eller som ett antal träffar komprimerat till ett antal heldagar på t.ex. internat.
 
Kombinera med andra insatser
Det går även utmärkt att kombinera teambuildingen med andra intsatser t.ex.  mental träning, social kompetens, stresshantering, konflikthantering, samtalsträning.

 

 


 


Mål
Öka samarbete, arbetsglädje och effektivitet i arbetslaget.
 
Målgrupp
Arbetslag eller andra grupper som arbetar tillsammans.
 
Gruppstorlek
Idealt är 8-12 personer för
att ge tillräckligt utrymme för varje person. Större grupper förekommer dock i undantagsfall.
 
Kursmaterial
Introduktionstexter, arbetsblad, modeller och enkäter.
 
Kommentarer
"Vi har roligare tillsammans. Nu är det mer att man ställer upp för varandra. Har du tid över går du ut och hjälper andra där det behövs."
 
"Vi stöder varandra mer nu. Samarbetsviljan har ökat och vi pratar mer med den andra gruppen."
 
"Det är mycket, mycket bättre nu, det har blivit öppnare. Jag känner själv att jag fått en kick, att jag kan påverka. Vi har blivit ett team efter kursen."
 
Pris
Begär offert.