Välj din
FRAMTID


personlig utveckling och livsplanering
 
Under den här utbildningen prövar du vad som är viktigt att satsa på för att arbetsituation, ekonomi, hälsa och relationer skall fungera så bra som möjligt. Du stärker ditt självförtroende och ökar din sociala och emotionella kompetens.
 
Under programmet...
. Skapar du dina framtidsvisioner och personliga mål
. Lär du dig hur du kan stärka din självtillit och ditt självförtroende
. Tränar du förmågan att lösa problem och övervinna hinder
. Träna du nytänkande och kreativa arbetsmetoder
. Ökar du din sociala- och emotionella kompetens
. Formulerar du utvecklingsplaner och handlingsprogram
. Får du stöd i arbetet med att övervinna hinder
 
Uppläggning
Egna arbetsuppgifter, parsamtal, gruppövningar, gemensamma diskussioner och genomgångar med ledaren. Ni använder varandra som stöd och bollplank och får tillfälle att både dela med er av egna erfarenheter och ta del av andras.
 
Träffarna
Framtidsvisionen: Vad kan och vill du påverka vad gäller hälsa, arbete, ekonomi, självbild och relationer.
Att övervinna hinder: Mål och hinder du måste övervinna för att nå dit du vill. Problemlösande samtal och hemuppgift.
Emotionell kompetens gör dig trygg: Samtal och övningar för att skärpa den emotionella kompetensen.
Social kompetens ger dig framgång: Samtal och övningar för att skärpa den sociala kompetensen.
Välj din egen framtid: Formulera mål, delmål och personlig utvecklingsplan. Personliga samtal med tränaren.
 
Omfattning
Ni väljer själva hur många och vilka träffar ni vill genomföra. Genomförs som enskild coaching eller för grupper som ett antal träffar med ett par veckors mellanrum alternativt komprimerat till heldagar på t.ex. internat.
 
Kombinera med andra insatser
Det går utmärkt att kombinera med jobbsökning, karriärplanering, olika ledarutvecklingsprogram eller andra insatser som t.ex. mental träning, stresshantering.

  

Mål
Ökad social och emotionell kompetens, vilket gör att man fungerar bättre i relation till andra och mår bättre själv. Ökad förmåga att övervinna hinder och att aktivt välja livsväg.
 
Målgrupp
Personer som behöver reflektera över vad som är viktigt att satsa på framåt i livet
och som vill arbeta med sin personliga utveckling och stärka sin självbild.
 
Gruppstorlek
Grupper om 6 - 10 personer, helst sådana som inte känner varandra.
 
Kursmaterial
Introduktionstexter, arbetsblad, modeller och tester.
 
Pris
Begär offert.