OM
Lena Nässen

Jag heter Lena Nässén och driver företaget Person- Team och Ledarutveckling. Jag är 48 år, bosatt i Fränsta 7 mil väster om Sundsvall.
Min bakgrund är leg. sjuksköterska utbildad inom Västernorrlands läns Landsting, där jag under 20 år arbetat inom de flesta arbetsområden.
 
Under mer än 20 år har jag haft olika typer av uppdrag innehållande individ-, team- och organisationsutveckling.
 
1996 slutade jag min anställning som sjuksköterska inom Landstinget och startade
därefter eget konsultföretag.
 
Jag är verksam i hela Sverige inom olika företag, offentlig sektor och organisationer.
Mitt kompetensområde är utveckling av individ, arbetslag och organisation. Där även coaching, kommunikation, konflikthantering, stresshantering, mental träning, friskvård
m.m. ingår.
 
Jag är ICC Certifierad Internationell Coach med certifiering inom specialistområdena life, team, business och exekutive coaching.

Jag är certifierad inom organisations- arbetslags- och ledarutveckling, även inom projektledning och personlig utveckling.

Inom kommunikation har jag dessutom NLP utbildning (Neuro Linguistisk Programmering), som är en träningsmodell för bl.a. kommunikation, personlig förändring och utveckling.
Jag är utbildad genom Skandinaviska Ledarhögskolan m.fl. där jag för övrigt också fortsätter min utbildning till Master Coach (nivå 4 efter life, team, business och executive Coach) samt Licencierad mental tränare.

Jag samarbetar med Framsikt, ett företag med konceptet helhetssyn på organisations-
och personalutveckling. Mer än 35 000 personer har genomgått utbildning enligt
konceptet teamutveckling.

För mer information om detta koncept se www.framsikt.se