Integrerad mental träning

Mental träning: Bakgrund och principer. Systematisk färdighetsträning som leder till
höjning av den personliga kompetensen, dvs. att man fungerar och mår bättre.
 
Alternativa medvetandetillstånd: För att möjliggöra förändring och utveckling. Avslappning, avspänning och avkoppling. Självhypnos. NLP.
 
Självbilds- och målbildsträning: Livsplanering där positiva och attraktiva framtidsbilder
ger energi, livsmotivation och styrning av automatiken i vardagen.
 
Framgångsfaktorer: Du kan! Hur du uppnår den ideala prestationen och relationen.
 
Mental självinsikt: Självträning för att stärka intuitionen och ta tillvara de
undermedvetna resurserna. Din inre rådgivare.
 
Mental styrketräning: Mental konditions- och teknikträning.
 
Problemlösning: Attitydträning, blockeringar och kreativ problemlösning. Metoder för att arbeta med detta.
 
Kroppskontroll: Sambandet mellan mentala processen ( tankar, bilder, känslor) och kroppens olika funktioner. Principer i och metoder för stresshantering.
 
Kommunikations- och teamträning: Arbetsglädje, samarbete, effektivitet och kvalitet.

Att påverka andra, kunna föra ut sina idéer och få gehör för budskapet.
Åtgärdsförslag som syftar till bättre relationer och samarbete.
 
Livskvalitet och livsglädje:  Genom målbilder möjliggörs en koncentration på nuet och
en förmåga att uppskatta och njuta av livet. 

Försäljning: Litteratur och träningsmaterial inom området personlig utveckling, mental träning samt avslappningsmusik.