Handlingskraftiga
TEAM


Med den här insatsen ökar ni kvaliteten, arbetsglädjen, effektiviteten och  samarbetet i arbetslagen. Ni skapar handlingskraftiga team där alla är öppna för egna och andras idéer och där man kan agera både självständigt och i samspel med andra.
 
Under programmet...

. Analyserar ni nuläget och gör en framtidsvision
. Inventerar och synliggör ni er kompetens
. Tränar ni kreativa metoder och systematisk problemlösning
. Tränar ni er i att genomföra strukturerade möten
. Tränar ni er i att presentera förslag och tala inför grupp
. Tränar ni avspänning och koncentration
. Formulerar ni gemensamma mål, regler och rutiner
. Har ni kul tillsammans och lär känna var andra bättre
. Utarbetar ni handlingsprogram för att förbättra arbetsorganisation,
rutiner och förhållningssätt.

Varje träff har ett tema

Nuläge, mål och framtid
Ladda med nya idéer, positiva förväntningar och tillit till varandra. Släpp loss fantasin och skapa en gemensam målbild. Hur vill ni att era rutiner, er information och ert samarbete ska fungera om 1 - 2 år?

Öka kvaliteten
Hitta det som gör er unika inom er bransch. Gör kunderna positivt överraskade. Det är de små, små detaljerna som gör det. Vad kan ni göra för att öka kvaliteten och skaffa er ett extra gott rykte?

Kreativ problemlösning
När det uppstår problem på arbetsplatsen gäller det att tänka till. Det är lätt att söka syndabockar, klaga och anklaga. Svårare att anta utmaningen att hitta kreativa lösningar som leder till positiva förändringar. Ska ni titta på orsakerna eller söka lösningar direkt?

 
Mätbara effekter
Programmet innehåller en inbyggd utvärdering med enkäter före och efter starten. Ni får mätbara effekter av vad ni lärt och hur insatsen har påverkat ert samarbete. Ni får också en inventering av vad personalen önskar att företaget ska satsa på
i framtiden.
 
Omfattning
Programmet kan genomföras som ett antal träffar alt. Komprimerat till ett antal heldagar på t.ex. internat. Kombinera med andra insatser Det går även utmärkt att kombinera teambuildingen med andra insatser t.ex. mental träning, social kompetens, stresshantering, konflikthantering, samtalsträning. 
 
Vi skräddarsyr kursupplägg efter uppdragsgivarens behov och önskemål.

  

Mål
Öka kvalitet, arbetsglädje, effektivitet och samarbete i arbetslaget.
 
Målgrupp
Arbetslag eller andra grupper som arbetar tillsammans.
 
Gruppstorlek
Idealt är 8-12 personer för att ge tillräckligt utrymme för varje person. Större grupper förekommer dock i undantagsfall.
 
Kursmaterial
Introduktionstexter, arbetsblad, modeller och enkäter.
 
Kommentarer
"Samarbetsviljan har ökat och vi bryr oss mer om varandra."
 
"Vi stöder varandra mer nu, större tillmötesgående."
 
"Har man tid över går man ut och hjälper varandra där det behövs."
 
"Problemlösningen var jättebra! Detta blir en nyckel till att lösa problem i framtiden".
 
Pris
Begär offert.