Coaching

Vad är coaching?

Coaching har definierats på många sätt. Essensen av coaching är att hjälpa en person förändras på det sätt de vill och hjälpa dem gå i den riktning de vill. Coaching stöder en person på varje nivå längs vägen mot att bli den de vill och att vara det bästa de kan
vara.

Coaching bygger medvetande, förstärker val och leder till förändring. Det frilägger en persons potential för att maximera deras utförande. Coaching hjälper dem lära snarare än lära ut till dem.

Coaching har av tradition förknippats med idrott. Varje idrottsman har en coach. Under
de senaste åren har coaching blivit applicerbart inom alla områden, inom affärslivet och i varje aspekt av livet såväl som inom idrotten. Nu är det ganska vanligt att någon besöker en coach för att får hjälp att uppnå sina mål i sitt privat- som yrkesliv. Alla har vi unika möjligheter att nå dit vi vill. När vi inte lyckas, beror det till stor del på vårt sätt att
betrakta oss själva och vår omvärld. Vårt medvetande styrs som av en stråle från en inre ficklampa: vi lyser där vi förväntar oss hitta det vi vill se, och vi förblir omedvetna om de möjligheter vi inte väntat.

Förmågan att vidga perspektiven och att skapa höga förväntningar är en av våra
viktigaste framgångsegenskaper. Coaching fokuserar på möjligheterna i varje situation, ökar antalet valmöjligheter, framkallar höga ambitioner, ingjuter en tveklös tro på den
egna förmågan och skapar entusiasmen att anta nya utmaningar.

Coaching är ett partnerskap mellan coach och klient
Coachen hjälper klienten att uppnå sitt personbästa och producera de resultat de vill ha
i sitt privat- och yrkesliv. Coaching försäkrar att klienten kan ge sitt bästa, lära och utvecklas på det sätt de önskar. Coachen behöver inte vara expert inom sin klients arbetsområde.

Särskilj coaching från andra aktiviteter
Coaching handlar inte om rådgivning, mentorskap, handledning, terapi eller konsulting. Coaching är ett förhållningssätt och en utvecklingsstrategi baserad på ett personligt
ansvar för den egna framgången. Coachens roll är därför inte att coacha någon genom livets alla möjligheter och svårigheter; den är att lära ut och träna att i varje situation
själv hitta den bästa vägen.

(Källa: International Coach Certification)

Exempel på områden inom life (livs) coaching

  • Rökfrihet, viktreglering, sömnträning
  • Stressrelaterade problem, emotionella problem, rehabilitering
  • Karriärbyte, större livsförändringar
  • Personlig utveckling
  • Hälsa, rehabilitering

Det är bara du själv, dina personliga behov och hur du vill utvecklas som styr!
Kontakta oss gärna för mer info!

Person- Team och Ledarutveckling

Lena Nässén
070-347 65 87, torpsinv@algonet.se 
ICC Certifierad Internationell Coach med life, team, business specialistcertifiering
Dipl. Individ- och Teamutvecklare
Dipl. Avspänningspedagog
NLP Master Practitioner
Leg. Sjuksköterska

Jenny Nässén 0733-16 56 90, jenny.naessen@yahoo.se  
ICC Certifierad Internationell Coach 
Fil. Kand. i Beteendevetenskap med inriktning personal och arbetsliv

Vi specialiserar oss i life, business, team och executive coaching.