Välkommen

"Lev väl idag
som om det vore den
enda dag du har
så blir varje gårdag
en dröm av lycka
och varje morgondag
en vision av
hopp…"

OBS!!!!!!

Uppdatering av hemsidan kommer i januari-februari 2014

 

 

 
"Vad hjälper det
att galoppera om
det går i galen riktning!"
Först i världen!
Klar med ännu en ICC specialistcertifiering, denna gång i exekutive coaching!
www.international-coach.com
www.slh.nu


Jag ÄLSKAR Stenstan!
Därför samarbetar jag med På Stan Citybolaget och erbjuder Coaching för framgång! 25 % rabatt på mina tjänster till medlemmar i På Stan tom 091231. Valfritt område: livs, team, verksamhets/organisations och chefs/ledarcoaching.
Begränsat antal tider. Se www.stenstan.se 
Vill du också bli medlem? Kontakta info@pastan.se

Stenstan


Oneness Experience - ny kurs!
Vacker, transformativ och kraftfull process under 2 dagar
i stillhet! Sundsvall 7-8 november
Se flik Aktuellt!
Mail Lena Nässén torpsinv@algonet.se , ring 070-3476587
för mer info.


Jobbcoaching!
Som samarbetspartner till JENSEN education och Arbetsförmedlingen arbetar vi som jobbcoacher för korttidsarbetslösa. Utifrån ramar och en kvalitetssäkrad coachprocess som JENSEN tagit fram i samråd med Skandinaviska Ledarhögskolan, jobbcoachar vi ny- och korttidsarbetslösa. Målet för jobbcoachningen är att deltagaren skall få ett nytt jobb och därmed komma tillbaka till arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. Läs mer om Jobbcoachning via JENSEN på www.jenseneducation.se/jobbcoach


Sjögatan 23 Sundsvall vårt kontor!

Vårt kontor finns nu på Sjögatan 23 plan 6 IN-Gallerian,
i Norrviddens företagshotell Oranch.
Nytt kontorstelefonnummer är 060-12 66 80
(0691-31163, 31181, 663063 har därför upphört).
Mobilnummer 070-347 65 87 som tidigare.


Just Nu Erbjudanden!

Se under flik Aktuellt...


Coaching!

Tid för nystart! - specialerbjudande för privatpersoner
Läs mer om "Vad är coaching"  under flik Coaching
Vi specialiserar oss inom life-, team-, business- och executive
coaching. (livs, team-, affärs/verksamhets-, och chefs/ledar- coaching)


Må Bra - Ny energi!
Just nu rabatt på musik, böcker etc.